Webinar – “Killer acquisitions” u farmaceutskoj industriji: zločin i kazna

HDPPTN webinar na temu ‘“Killer acquisitions” u farmaceutskoj industriji: zločin i kazna’ održat će se u četvrtak, 11. veljače 2021., od 14 do 15 sati. Govore Boris Andrejaš (DG COMP) i Marko Družić (Sveuč. u Zagrebu – EFZG), moderira Jasminka Pecotić Kaufman (Sveuč. u Zagrebu – EFZG). 

Webinari se održavaju na platformi Google Meet.
Poveznicu za spajanje na webinar dobit ćete nakon registracije koja je moguća ovdje

Koncentracije poduzetnika u farmaceutskoj industriji mogu imati pozitivne učinke na stupanj inovacije kada se njima udružuju komplementarne aktivnosti poduzetnika i na taj način stvaraju bolji preduvjeti za istraživanje i razvoj novih terapeutskih rješenja. Suprotno tomu, one mogu dovesti i do negativnih učinka, primjerice ako bi proizvod koji jedan od sudionika još razvija konkurirao proizvodu drugog sudionika koji se već nalazi na tržištu ili ako sudionici koncentracije rade na konkurentskim programima istraživanja i razvoja kojima bi u budućnosti, kad se ne bi provela koncentracija, međusobno konkurirali i oduzimali prihode od prodaje. Provedbom takvih koncentracija, paralelni (konkurentski) razvojni projekti dolaze pod zajedničku kontrolu te počinje njihovo preispitivanje kako bi se povećala dobit poduzetnika nastalog koncentracijom. Takvo preispitivanje poslovnih poticaja može završiti i gašenjem (usporavanjem) jednog od paralelnih istraživačkih projekata, te posljedično, do smanjenja inovativnih metoda liječenja dostupnih pacijentima. Postavlja se pitanje: radi li se tu doista o “ubojstvu” i treba li i može pravo tržišnog natjecanja biti “policajac”?

Boris Andrejaš zaposlen je u Odjelu za nadzor tržišnog natjecanja u farmaceutskoj industriji i uslugama u zdravstvu pri Glavnoj upravi za tržišno natjecanje Europske komisije. Prije pridruživanja Europskoj komisiji, Boris je 9 godina radio kao odvjetnički vježbenik, a potom i kao odvjetnik i član društva u odvjetničkom društvu Babić i partneri, Zagreb zastupajući stranke u mnogim predmetima iz područja tržišnog natjecanja. Nakon diplome na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, poslijediplomske studije iz prava Europske unije i poslovnog prava nastavio je na T.M.C. Asser Instituut u Hagu te na Central European University u Budimpešti s LL.M. tezom o interakciji prava tržišnog natjecanja i prava intelektualnog vlasništva. Autor je brojnih publikacija s temama o tržišnom natjecanju.

Marko Družić je docent na Katedri za ekonomsku teoriju Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Na katedri se zapošljava 2012. godine kao asistent nakon završetka studiranja na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Iste godine upisuje i doktorski studij Ekonomije na Ekonomskom fakultetu.  2016. godine brani doktorsku disertaciju na temu “Mikroekonomske determinante produktivnosti hrvatske prerađivačke industrije”. Osnovni predmet interesa mu je Mikroekonomija, specifičnije Industrijska organizacija i analiza tržišnog natjecanja. Autor je brojnih znanstvenih i stručnih radova. 

Snimka webinara je dostupna na YouTube kanalu udruge.

Više o prethodnim webinarima (Digitalne platforme i New Competition Tool – u kojem smjeru idemo? i Višestrana tržišta i slučaj Google Android – što možemo naučiti? i Tržišno natjecanje pred Sudom EU-a: prethodna pitanja i žalbe).

Odgovori