Repozitorij

Repozitorij stručnih i znanstvenih radova iz područja prava tržišnog natjecanja, s fokusom na hrvatsko pravo tržišnog natjecanja.

Stanje na dan 20. listopada 2021. godine.

Ovaj popis radova dopunjavat će se periodički i ne predstavlja konačan popis svih radova iz ovog područja.

Dodatne relevantne reference možete poslati na info@hdpptn.hr.

 1. Općenito o pravu tržišnog natjecanja
 2. Provedba prava tržišnog natjecanja
 3. Zabranjeni sporazumi poduzetnika
 4. Zlouporaba vladajućeg položaja poduzetnika
 5. Nadzor koncentracija poduzetnika
 6. Digitalna tržišta
 7. Pravo državnih potpora
 1. OPĆENITO O PRAVU TRŽIŠNOG NATJECANJA

Monografije

 • Butorac Malnar, Vlatka; Pecotić Kaufman, Jasminka; Petrović, Siniša; Akšamović, Dubravka; Liszt, Marijana, Pravo tržišnog natjecanja i državnih potpora, Zagreb: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2021. 
 • Pecotić Kaufman, Jasminka; Butorac Malnar, Vlatka; Akšamović, Dubravka, Competition Law in Croatia, Alphen aan den Rijn The Netherlands: Kluwer Law International, 2019. 
 • Popović, Nikola: Tržišni regulatori quo vaditis?, Zagreb, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2015.
 • Pošćić, Ana,  Europsko pravo tržišnog natjecanja i interesi potrošača, Zagreb: Narodne novine, 2014.
 • Butorac Malnar, Vlatka; Pecotić Kaufman, Jasminka; Petrović, Siniša, Pravo tržišnog natjecanja, Zagreb: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2013.  
 • Pecotić, Jasminka, Zajednički pothvat (joint venture) u pravu tržišnog natjecanja, Zagreb: Sinergija, 2005.
 • Mlikotin-Tomić, Deša; Horak, Hana; Šoljan, Vedran; Pecotić-Kaufman, Jasminka, Europsko tržišno pravo, Zagreb: Školska knjiga, 2006. 
 • Cerovac, Mladen, Rječnik pojmova prava i politike tržišnog natjecanja i srodnih područja; TEB; Zagreb 2004.

Članci i poglavlja u knjigama

 •  
 • Pecotić Kaufman, Jasminka, Može li u Hrvatskoj (konačno) zaživjeti sustav zaštite tržišnog natjecanja?-iskustva, izazovi i izgledi, u Pravo tržišnog natjecanja u Republici Hrvatskoj i u Europskoj uniji, Barbić Jakša (ur.), Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2021., str. 19-38.
 • Petrović, Siniša; Liszt, Marijana; Kontić, Petra, Croatia: topical issues in the current competition law.  // Concurrences, 2020 (2020), 4;  258-263  
 • Butorac Malnar, Vlatka; Pecotić Kaufman, Jasminka, The Interaction between EU Regulatory Implants and the Existing Croatian Legal Order in Competition Law. // Economic Evidence in EU Competition Law / Kovač, Mitja ; Vandenberghe, Ann-Sophie (ur.). Cambridge – Antwerp – Portland: Intersentia Ltd, 2016. str. 327-356 
 • Kapural, Mirta, Odgovornost društva majke za povrede prava tržišnog natjecanja u europskom pravu (II.) / Mirta Kapural. // Pravo i porezi : časopis za pravnu, poreznu i upravnu praksu 25 (2016), 1, str. 49-57
 • Popović, Nikola: Uloga sektorskog regulatora na tržištu željezničkih usluga, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 2016., 335-361.
 • Petrović, Siniša; Jakšić, Tomislav Competition Law. // Introduction to the Law of Croatia / Tatjana Josipović (ur.). Alphen aan der Rijn: Kluwer Law International, 2014. str. 357-379
 • Ivan Tot, Specifičnosti postupka pred Europskom komisijom protiv poduzetnika radi povrede pravila tržišnog natjecanja, u: Jasminka Pecotić Kaufman (ur.), Novine u pravu tržišnog natjecanja nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji – Zbornik radova, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2014., str. 107 – 135.
 • Popović, Nikola: Horizontal Approach to Network Industries in Croatia, Hrvatska i javna komparativna uprava, (3), 2013., 859-894.
 • Popović, Nikola; Radionov, Nikoleta: Liberalizacija mrežnih djelatnosti i javnopravna regulacijska funkcija, Hrvatska i komparativna javna uprava, (3), 2013. 821-857.
 • Ivan Tot, Kazna zatvora za kaznena djela protiv slobode tržišnog natjecanja u hrvatskom pravu de lege ferenda, u: Jasminka Pecotić Kaufman (ur.), Pravo tržišnog natjecanja – Novine u hrvatskom i europskom zakonodavstvu i praksi – Zbornik radova, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2012., str. 119 – 143
 • Ivan Tot, 2nd Conference on Merger Control – Recent Trends in EU and Croatian Law, Hrvatska pravna revija, br. 1, 2011., str. 87 – 90 (prikaz konferencije)
 • Butorac Malnar, Vlatka; Petrović, Siniša, Novo pravno uređenje tržišnog natjecanja // Zbornik 48. susreta pravnika, Opatija 2010. / Barbić, Jakša ; Giunio, Miljenko (ur.).
 • Zagreb: Hrvatski savez udruga pravnika u gospodarstvu, 2010. str. 101-143 (predavanje, cjeloviti rad
 • Pošćić, Ana, Blagostanje potrošača – krajnji cilj europskog prava tržišnog natjecanja. // Zbornik radova Socijalna prava kao temeljna ljudska prava / Bodiroga – Vukobrat, Nada, Barić, Sanja (ur.). Zagreb: TIM press, 2010. str. 205-225
 • Akšamović, Dubravka, Novi Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja.  // Pravni vjesnik Pravnog fakulteta u Osijeku, 26 (2010), 1;  17-53
 • Cerovac, Mladen, Novi Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja – značajne novine; Hrvatska pravna revija broj 10/2009
 • Pošćić, Ana Pojam poduzetnika u europskom pravu tržišnog natjecanja.  // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 29 (2008), 2;  917-939
 • Pecotić Kaufman, Jasminka, A Short Overview of the Croatian Competition Law Regime.  // GCP: The Online Magazine for Global Competition Policy, Dec 2007 (2007)
 • Cerovac, Mladen, Pojam poduzetnika u pravu tržišnog natjecanja; Hrvatska pravna revija; broj 10/2005.
 • Cerovac, Mladen, International Competiton Network (ICN): Prva (osnivačka) konferencija, Napulj, 29. i 30. rujna 2002., Hrvatska pravna revija, broj 11/2002.
 • Šoljan, Vedran Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja – otvorena pitanja i neka rješenja komparativnog prava.  // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 47 (1997), 3;  235-289  
 • Šoljan, Vedran, Competition Law in Croatia – A Brief Introduction to the New Legislation.  // European competition law review, 18 (1997), 8;  537-546 

2. PROVEDBA PRAVA TRŽIŠNOG NATJECANJA:

 2.1. Javnopravna provedba prava tržišnog natejcanja

 • Akšamović, Dubravka, (Re)definiranje uloge Visokog upravnog suda Republike Hrvatska i Vrhovnog suda Republike Hrvatske u sporovima za zaštitu tržišnog natjecanja, u Pravo tržišnog natjecanja u Republici Hrvatskoj i u Europskoj uniji, Barbić Jakša ( ur.) , Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2021., str.39-59
 • Pecotić Kaufman, Jasminka; Šimić Banović, Ružica, The Role of (In)formal Governance and Culture in a National Competition System: A Case of a Post- Socialist Economy.  // World competition, 44 (2021), 1;  81-108
 • Kapural, Mirta, Direktiva EU-a o ovlašćivanju tijela za zaštitu tržišnog natjecanja za učinkovitiju provedbu pravila o tržišnom natjecanju (ECN+Direktiva) // Pravo i porezi : časopis za pravnu, poreznu i upravnu praksu (2020), 10, str. 93
 • Kapural, Mirta, EU Direktiva 2019/1 – programi pokajnika, suradnja između tijela za zaštitu tržišnog natjecanja i njihova uloga pred nacionalnim sudovima te upotreba informacija i korištenje dokaza // Pravo i porezi : časopis za pravnu, poreznu i upravnu praksu (2020), 11, str. 95
 • Akšamović, Dubravka, Judicial Review in EU and Croatian Competition Cases: The Procedure and Intensity of Judicial Review. // EU Competition and State Aid Rules: Public and Private Enforcement / Tomljenović, Vesna ; et al. (ur.). Berlin ; Heidelberg: Springer, 2018. str. 67-86 doi:10.1007/978-3-662-47962-9_4 
 • Akšamović, Dubravka, Sudska kontrola u sporovima zbog povrede propisa o tržišnom natjecanju u hrvatskom i poredbenom pravu.  // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 67 (2017), 3-4;  405-438 
 • Akšamović, Dubravka; Vlaović, Jovan Upravno-kaznene mjere u hrvatskom i europskom pravu tržišnog natjecanja.  // Pravni vjesnik, 33 (2017), 2;  47-77 doi:10.25234/pv/4590
 • Pecotić Kaufman, Jasminka; Petrović, Siniša, The Enforcement of EU Competition Law by National Courts. // EU Competition and State Aid Rules-Public and Private Enforcement / Tomljenović, Vesna; Bodiroga-Vukobrat, Nada ; Butorac Malnar, Vlatka ; Kunda, Ivana (ur.). Berlin: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2017. str. 49-66 doi:10.1007/978-3-662-47962-
 • Kapural, Mirta, Pristup informacijama i zaštita povjerljivih informacija u postupcima iz prava tržišnog natjecanja (I.) // Pravo i porezi : časopis za pravnu, poreznu i upravnu praksu (2017), 1, str. 70
 • Popović, Nikola; Musa, Anamarija: Javne agencije: razvijanje povjerenja građana i privatnog sektora kao preduvjet efikasne regulacije, Institut za javnu upravu, (13) 2017. 389-411.
 • Popović, Nikola: Neovisni regulatori: Kako osigurati učinkovitost i odgovornost? Friedrich-Ebert-Stiftung, Zagreb, 2017. 7-21.
 • Popović, Nikola; Kobasić Anamarija: Upravljanje kvalitetom u hrvatskim javnim regulacijskim agencijama, Institut za javnu upravu, Zagreb, (12) 2016. 97-128.
 • Kapural, Mirta, Pristup informacijama i zaštita povjerljivih informacija u postupcima iz prava tržišnog natjecanja (I.) // Pravo i porezi : časopis za pravnu, poreznu i upravnu praksu (2016), 12, str. 73
 • Popović, Nikola, Maričić, Domagoj: Postupci pred nezavisnim regulacijskim tijelima i novi Zakon o upravnim sporovima, Europeizacija upravnog sudovanja, IJU, Zagreb, 2014. 201-226.
 • Kapural, Mirta, Privremene mjere u pravu tržišnog natjecanja / Mirta Kapural. // Pravo i porezi : časopis za pravnu, poreznu i upravnu praksu 22 (2013), 6, str. 65-73
 • Kapural, Mirta, Preuzimanje mjera i obveza kao instrument u pravu tržišnog natjecanja // Pravo i porezi : časopis za pravnu, poreznu i upravnu praksu (2013), 12, str. 73
 • Pošćić, Ana, Cooperation between the European Commission and the Competition Authorities. // Regulierungsagenturen im Spannungsfeld von Recht und Ökonomie / Regulatory Agencies in the Tension between Law and Economics / Bodiroga-Vukobrat, Nada ; Sander, Gerald G. ; Barić, Sanja (ur.). Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2012. str. 287-310
 • Petrović, Siniša, Pojam i uloga neovisnih regulatora.  // Pravo u gospodarstvu, 47 (2008), 3;  462-489
 • Šoljan, Vedran, Ekstrateritorijalna primjena prava tržišnog natjecanja u praksi sudova Sjedinjenih država i Suda Europske zajednice.  // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 48 (1998), 1/2;  169-197 

2.1 Privatnopravna provedba prava tržišnog natjecanja

 • Butorac Malnar, Vlatka, Naknada štete prouzročene povredom prava tržišnog natjecanja, u Mišćenić Emilila i dr., Europsko privatno pravo posebni dio, Školska knjiga, Zagreb, 2021. str. 348-391.
 • Pošćić, Ana, Private Enforcement of Competition Law in Croatia – The New Act on Actions for Damages for infringement of Competition Law.  // Economic and Social Development, 27th International Scientific Conference on Economic and Social Development, Book of Proceedings, Rome 1-2 March 2018, 27 (2018),  1-7
 • Kunda, Ivana, Pravo mjerodavno za povrede prava tržišnog natjecanja. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 39, br. 1 (2018): 183-211. Https://doi.org/10.30925/zpfsr.39.1.6
 • Butorac Malnar, Vlatka, Croatia. // Implementation of the EU Damages Directive in Central and Eastern European Countries / Piszcz, Anna (ur.). Varšava: University of Warsaw Faculty of Management Press, 2017. str. 55-84
 • Butorac Malnar, Vlatka, The Kone Case: A Missed Opportunity to Put the Standard of Causation Under the Umbrella of the EU. // EU Competition and State Aid Rules / Tomljenović V., Bodiroga-Vukobrat N., Butorac Malnar V., Kunda I. (ur.). Berlin, Heidelberg: Springer, 2017. str. 175-195 doi:10.1007/978-3-662-47962-9_9
 • Kapural, Mirta, Novi Zakon o postupcima naknade štete zbog povrede prava tržišnog natjecanja (I.) / Mirta Kapural. // Pravo i porezi : časopis za pravnu, poreznu i upravnu praksu 26 (2017), 9, str. 51-55
 • Kapural, Mirta, Novi Zakon o postupcima naknade štete zbog povrede prava tržišnog natjecanja (I.) / Mirta Kapural. // Pravo i porezi : časopis za pravnu, poreznu i upravnu praksu 26 (2017), 10, str. 77
 • Butorac Malnar, Vlatka, Access to Documents in Antitrust Litigation – EU and Croatian Perspective.  // Yearbook of antitrust and regulatory studies, 8 (2015), 12;  127-160 doi:10.2139/ssrn.2866272  
 • Kapural, Mirta, Nova EU Direktiva o pravu na naknadu štete za povrede propisa o tržišnom natjecanju / Mirta Kapural. // Pravo i porezi : časopis za pravnu, poreznu i upravnu praksu 24 (2015), 5, str. 72-80
 • Pecotić Kaufman, Jasminka How to facilitate damage claims? Private enforcement of competition rules in Croatia – domestic and EU law perspective.  // Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies, 5 (2012), 7;  13-54  
 • Butorac Malnar, Vlatka, Naknada štete zbog povrede europskih pravila tržišnog natjecanja. // Zbirka presuda Europskog suda (Izbor recentne prakse) / Bodiroga-Vukobrat, Nada, Đerđa, Dario, Poščić, Ana (ur.). Zagreb: Inženjerski biro d.d., 2011. str. 230-242
 • Kapural, Mirta, Pravo na naknadu štete za povrede propisa o tržišnom natjecanju u EU (tzv. private enforcement) / Mirta Kapural. // Pravo i porezi : časopis za pravnu, poreznu i upravnu praksu 19 (2010), 1, str. 70-79

3. ZABRANJENI SPORAZUMI PODUZETNIKA

 • Petrović, Siniša, Tržišno natjecanje u praksi Ustavnog suda Republike Hrvatske –osvrt na recentne odluke Ustavnog suda (U-III-952/2017 /“Presečki“/ i U-III-2791/2016, U-III6196/2016, U-III-2826/2016, U-III-2820/2016 /“zaštitari“/).  // Članak je objavljen 12.6.2018. na internetskoj stranici Hrvatskog društva za pravo i politiku tržišnog natjecanja, 2018 (2018),  1-18
 • Svetlicinii, Alexandr, The Judicial Review of the Standard of Proof in Cartel Cases: Raising the Bar for the Croatian Competition Authority – Case Comment to the Judgment of the Constitutional Court of the Republic of Croatia No. U-III-2791/2016 of 1 February 2018 (Sokol Marić d.o.o.) (May 27, 2018). Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies, Vol. 11, No. 18, pp. 311-323, 2018, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3314501
 • Kapural, Mirta, Zviždači i doušnici u pravu tržišnog natjecanja – novi instrumenti za otkrivanje zabranjenih postupanja // Pravo i porezi : časopis za pravnu, poreznu i upravnu praksu (2017), 6, str. 53 
 • Kapural, Mirta, Vertikalni sporazumi i vertikalna ograničenja u online trgovini // Pravo i porezi : časopis za pravnu, poreznu i upravnu praksu (2016), 6, str. 63
 • Kapural, MirtaOdgovornost udruženja u zabranjenim sporazumima konkurenata // Pravo i porezi : časopis za pravnu, poreznu i upravnu praksu (2016), 9, str. 54
 • Kapural, Mirta, Nagodbe u predmetima kartela u pravu tržišnog natjecanja // Pravo i porezi : časopis za pravnu, poreznu i upravnu praksu (2014), 11, str. 40
 • Pošćić, Ana, Zabranjeni sporazumi u europskom pravu tržišnog natjecanja.  // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 32 (2011), 1;  319-350 
 • Kapural, Mirta, Program oslobođenja od kazne ili smanjenja kazne za sudionike kartela (leniency program) u pravu tržišnog natjecanja EU i RH // Pravo i porezi : časopis za pravnu, poreznu i upravnu praksu (2009), 3, str.58
 • Pošćić, Ana, Značajni dio zajedničkog tržišta“ kao jedan od uvjeta iz članka 82. Ugovora o Europskoj zajednici.  // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, 46 (2009), 4;  781-793
 • Pecotić Kaufman, Jasminka, Fight Against Cartels in Croatia: More than a Decade of Enforcement Practice.  // GCP: The Online Magazine for Global Competition Policy, June-09(1) (2009). (https://www.bib.irb.hr/418374)  
 • Kapural, Mirta, Karteli kao zabranjeni sporazumi između tržišnih takmaca u pravu tržišnog natjecanja EU Mirta Kapural . // Pravo i porezi : časopis za pravnu, poreznu i upravnu praksu 17 (2008), 12, str. 83-92
 • Cerovac, Mladen, Karteli – suradnja sudionika zabranjenih sporazuma s antimonopolnim tijelima kao preduvjet za oslobađanje ili ublažavanje kazne, Hrvatska pravna revija, broj 9/2002

4. ZLOUPORABA VLADAJUĆEG POLOŽAJA PODUZETNIKA

Monografije

 • Šoljan, Vedran, Vladajući položaj na tržištu i njegova zlouporaba u pravu tržišnog natjecanja Europske zajednice Zagreb: Ibis grafika d.o.o., 2004

Članci

 • Popović, Nikola: Vertikalna integracija u željeznici: pro et contra, Zbornik radova, Intranslaw, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2017. Zagreb, 29-53.
 • Vuletić, Dominik: Ekonomska analiza prava u predmetu United Brands i kriterij njezine primjene u europskom pravu tržišnog natjecanja, u: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, vol. 52, br. 4, 2015, str. 911-931
 • Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/clanak/224130
 • Pošćić, Ana, Utvrđivanje mjerodavnog tržišta proizvoda u okviru članka 102. Ugovora o funkcioniranju Europske unije s naglaskom na odabir potrošača.  // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu in honorem Petar Klarić, 62 (2012), 5-6;  1859-1885
 • Pošćić, Ana, Dokazivanje predatornih cijena u europskom pravu tržišnog natjecanja.  // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, 49 (2012), 3;  553-573 (podatak o recenziji nije dostupan, pregledni rad, znanstveni) 
 • Svetlicinii, Alexandr, Abuse of Dominance in South Eastern Europe: Enforcement Practices of the National Competition Authorities in Bosnia & Herzegovina, Croatia, Macedonia and Serbia (May 1, 2012). Mediterranean Competition Bulletin, No. 8, pp. 4-26, 2012, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2056193
 • Pecotić Kaufman, Jasminka, Predatorske cijene u sektoru elektroničkih komunikacija u europskom i hrvatskom pravu tržišnog natjecanja.  // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 32 (2011), 2;  731-753 
 • Kapural, Mirta, Zlouporaba vladajućeg položaja u pravu tržišnog natjecanja EU // Pravo i porezi : časopis za pravnu, poreznu i upravnu praksu (2010), 11, str. 64
 • Popović, Nikola: Regulacija cijena u vodoopskrbnoj djelatnosti u Republici Hrvatskoj, Hrvatska javna uprava, (3), 2008. 689-719.
 • Šoljan, Vedran, Diskriminacija u cijenama kao oblik ograničavanja tržišnog natjecanja (I. dio).  // Hrvatska pravna revija, III (2003), 2;  34-49  
 • Šoljan, Vedran, Diskriminacija u cijenama kao oblik ograničavanja tržišnog natjecanja (II. dio).  // Hrvatska pravna revija, III (2003), 3;  37-50
 • Šoljan, Vedran, Diskriminacija u cijenama kao oblik ograničavanja tržišnog natjecanja (III. dio).  // Hrvatska pravna revija, III (2003), 4;  70-82 

5. NADZOR KONCENTRACIJA PODUZETNIKA

 • Kapural, Mirta, Manjinski udjeli u ocjeni koncentracija poduzetnika / Mirta Kapural. // Pravo i porezi : časopis za pravnu, poreznu i upravnu praksu 2827 (2018), 1, str. 100-105
 • Butorac Malnar, Vlatka, What to expect out of the EU Merger control reform – the introduction of control over acquisitions of non-controlling minority shareholdings // SGEM 2016, BK 2: Political Sciences, Law, Finance, Economics and Tourism Conference Proceedings, Vol II
  Albena, Bugarska, 2016. str. 899-909 doi:10.5593/SGEMSOCIAL2016/B22/S05.117
 • Cerovac, Mladen, Mjere u postupcima ocjene koncentracija; Hrvatska pravna revija; broj 3/2013.
 • Cerovac, Mladen, Kontrola koncentracija u hrvatskom Zakonu o zaštiti tržišnog natjecanja; Zbirka radova; Ekonomski fakultet u Zagrebu; Zagreb 2012.
 • Pecotić Kaufman, Jasminka, Nadzor koncentracija poduzetnika na tržištu maloprodaje robe široke potrošnje u Hrvatskoj. // Promjene u trgovini na malo u Hrvatskoj / Knego, Nikola ; Renko, Sanda ; Knežević, Blaženka (ur.). Zagreb: Ekonomski fakultet Zagreb, 2012. str. 125-151
 • Butorac Malnar, Vlatka; Pecotić Kaufman, Jasminka, Ocjena koncentracija poduzetnika po kriteriju opadajućeg poslovanja u doba recesije.  // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 61 (2011), 4;  1253-1294  
 • Akšamović, Dubravka, Merger Control in Croatia- from birth to adolescence.  // JURA, 1 (2011), 2;  143-150
 • Pecotić Kaufman, Jasminka; Akšamović, Dubravka; Pošćić, Ana, Strukturne mjere i mjere praćenja poslovanja kao uvjet za provedbu koncentracije u europskom i hrvatskom pravu tržišnog natjecanja.  // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 31 (2010), 2;  969-101 
 • Pecotić Kaufman, Jasminka; Slijepčević, Sunčana, Koncentracije poduzetnika i mjerodavno tržište: pravni i ekonomski aspekti.  // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 60 (2010), 5;  995-1045 
 • Butorac Malnar, Vlatka, Povećana učinkovitost poduzetnika u postupku ocjene dopuštenosti horizontalnih koncentracija prema hrvatskom i europskom pravu.  // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 31 (2010), 1;  523-557
 • Pecotić Kaufman, Jasminka, Nadzor koncentracija poduzetnika u pravu tržišnog natjecanja Europske unije.  // Pravo i porezi, XVIII. (2009), 10;  80-86  
 • Bukovac Puvača, Maja; Butorac Malnar, Vlatka, Izvanugovorna odgovornost za štetu prouzročenu povredom pravila tržišnog natjecanja.  // Hrvatska pravna revija, 8 (2008), 12;  32-54 
 • Vlatka Butorac, The Role of Efficiencies in Merger Control: Comparative EU-USA Perspective.  // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 29 (2008), 2;  851-886
 • Cerovac, Mladen, Postupak ocjene dopuštenosti koncentracija poduzetnika – mjere koje mogu propisati antimonopolna tijela, Hrvatska pravna revija, broj 1/2002.
 • Cerovac, Mladen; Momčinović, Hrvoje, Koncentracije banaka u Hrvatskoj: elementi procjene mogućih učinaka na tržišno natjecanje i interese potrošača; Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, godina 39, (65-66); Split 2002.
 • Šoljan, Vedran, Pravni okvir za ispitivanje dopustivosti koncentracija.  // Pravo i porezi, 4 (1999),  34-39 
 • Šoljan, Vedran, Primjena prava tržišnog natjecanja u predmetu koncentracije hrvatske duhanske industrije.  // Pravo u gospodarstvu, XLVIII (1999), 5;  76-83

6. DIGITALNA TRŽIŠTA

 • Butorac Malnar, Vlatka, Prijedlog Uredbe o digitalnim tržištima: može li Europska unija pripitomiti nadzornike pristupa, u Pravo tržišnog natjecanja u Republici Hrvatskoj i u Europskoj uniji, Barbić Jakša ( ur.) , Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2021., str.  61-82
 • Klepac, Lovro; Butorac Malnar, Vlatka, Commercial Agents and onlie platforms- risks related to market specific investment, ECLIC 5/ Special issue: Competition Law (In Pandemic Times)- Challeges and Reforms, Vol 5  (2021), str. 110-136. 
 • Popović, Nikola: Regulacija velikih tehnoloških kompanija, Pravo u gospodarstvu, (2), 2021., 277-295.
 • Butorac Malnar, Vlatka; Pecotić Kaufman, Jasminka 6th Competition Law and Policy Conference in Memory of Dr. Vedran Šoljan – ‘Challenges to the Enforcement of Competition Rules in Central and Eastern Europe’ & ‘Competition Policy Enforcement in Digital Economy: Recent Developments’, University of Zagreb, 12–13 December 2019, Zagreb, Croatia // Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies, 13 (2020), 22; 285-290
 • Carević, Melita; Petrović, Siniša, EU Competition Law and the Digital Economy: Protecting Free and Fair Competition in an Age of Technological (R)evolution – National Report for Croatia. // The XXIX FIDE Congress in The Hague, 2020 Congress Publications, Vol. 3: EU Competition Law and the Digital Economy: Protecting Free and Fair Competition in an Age of Technological (R)evolution / Mândrescu, Daniel (ur.). Hag: Eleven International Publishing, 2020. str. 151-163 .
 • Pošćić, Ana, Utjecaj četvrte industrijske revolucije na politiku tržišnog natjecanja. // Pravo i politika EU : stara pitanja, novi odgovori : okrugli stol održan 28. siječnja 2020. u palači Akademije u Zagrebu / Barbić, Jakša (ur.). Zagreb: HAZU, 2020. str. 125-141 
 • Pošćić, Ana, Martinović, Adrijana, Rethinking Effects of Innovation in Competition in the Era of New Digital Technologies.  // InterEULawEast – Journal for international and European law, economics and market integrations, VII (2020), 2;  245-261
 • Pošćić, Ana, Europsko pravo tržišnog natjecanja i ekonomija dijeljenja – odabrana pitanja,.  // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 40 (2019), 1;  237-260 doi:10.30925/zpfsr.40.1.9
 • Bodiroga-Vukobrat, Nada; Pošćić, Ana; Martinović, Adrijana, ‘Old Economy’ Restrictions in the Digital Market for Services.  // InterEULawEst, V (2018), 2;  169-188 
 • Butorac Malnar, Vlatka; Kunda, Ivana, EU Competition Law in the Digital Era: What to Tell About Intel? // EU Law in Context, Adjustment to Membership and Challenges of the Enlargement (ECLIC) / Petrašević, Tunjica ; Duić, Dunja (ur.). Osijek: Faculty of Law Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, 2018. str. 31-62 doi:10.25234/eclic/7098 
 • Kunda, Ivana; Butorac Malnar, Vlatka, Internet Distribution of Luxury Products: Is There a Deluxe Version of EU Competition Law? // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 39 (2018), 4; 1751-1777 doi:10.30925/zpfsr.39.4.11

7. PRAVO DRŽAVNIH POTPORA

 • Liszt, Marijana; Petrović Siniša, On the Edge – Division and Borders Between Public and Private – General Ideas and Consequences on Entrepreneurship, u: Revisiting the Concept of Undertaking in the EU Competition Law – The Case of Social Security Institutions // Exploring the Social Dimension of Europe. Essays in Honour of Nada Bodiroga-Vukobrat / Sander, Gerald G.; Pošćić, Ana; Martinović, Adrijana (ur.). Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2021
 • Popović, Nikola: Neovisni regulatori za mrežne djelatnosti i univerzalne usluge de lege ferenda, Modernizacija prava, knjiga 55, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2021., 137-161.
 • Liszt, M.; Čulinović Herc, E., Certain Aspects of State Aids to Services of General Economic Interest, u: Tomljenović, V.; Bodiroga-Vukobrat, N.; Butorac Malnar, V.; Kunda I., EU Competition and State Aid Rules: Public and Private Enforcement // Springer, Berlin, 2017., 291–313
 • Liszt, Marijana, Ugovori o isključivoj distribuciji i poduzetnici s tržišnim udjelom većim od 30% // Pravo tržišnog natjecanja – Novine u hrvatskom i europskom zakonodavstvu i praksi (Zbornik radova s 3. konferencije o pravu tržišnog natjecanja u spomen na dr. sc. Vedrana Šoljana), Ekonomski fakultet u Zagrebu, 2012., 87-102
 • Liszt, M.; Petrović, S., Kriteriji za dodjelu dopuštenih državnih potpora, u: Čulinović Herc E.; Jurić, D.; Žunić Kovačević N. (ur.) // Financiranje, upravljanje i restrukturiranje trgovačkih društava u doba recesije, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2011., 27–68
 • Popović, Nikola: Odredbe prava Europske unije s horizontalnim učinkom u kopnenom prometu, Europsko prometno pravo, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2011., 209-229.
 • Liszt, M.; Petrović, S., Croatia – National Report, u Nemitz, P. F. (ur.), The Effective Application of EU State Aid Procedures – The Role of National Law and Practice // Kluwer Law International, Volume 29 (2007), 123–141
 • Popović, Nikola; Radionov, Nikoleta: Liberalizacija željezničkog prometa i državne potpore u željeznicama, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, (55) 2005., 281-257.
 • Liszt, Marijana; Pravno uređenje državnih potpora u Republici Hrvatskoj // Hrvatska pravna revija, 4 (2004), broj 6, 58-74
 • Liszt, Marijana, Pravno uređenje državnih potpora u RH // Pravo u gospodarstvu (2004) 4, 260-290
 • Liszt, Marijana, Državne potpore u Europskoj zajednici u: Uvod u Europsku uniju, ur. Mintas Hodak, Ljerka // ZŠEM / MATE, 2004., 177-193
 • Liszt, Marijana, Pravno uređenje državnih potpora u RH, 42. Susret pravnika – Opatija 2004 // Hrvatski savez udruga pravnika u gospodarstvu, 2004, 260–290
 • Liszt, Marijana, Pojam državne potpore u pravu Europske zajednice // Euroscope, 2004
 • Popović, Nikola: Opseg zaštite tržišnog natjecanja prema Zakonu o državnim potporama, Informator, (5229), 2004. 9-12.
 • Liszt, Marijana, Pravni okvir kontrole državnih potpora u Španjolskoj u: Državne potpore i europske integracije: iskustva za Hrvatsku // Vlada Republike Hrvatske, 2003, 15-44
 • Liszt, Marijana, Transparentnost sustava korištenja državnih potpora: stvarnost ili mit, u Pravo tržišnog natjecanja u Republici Hrvatskoj i u Europskoj uniji, Barbić Jakša ( ur.) // Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2021., 83-100
 • Pošćić, Ana, State Aid and Gambling Services. // EU Competition and State Aid Rules, Public and Private Enforcement / Tomljenović, Vesna ; Bodiroga – Vukobrat, Nada ; Butorac Malnar, Vlatka ; Kunda, Ivana (ur.)., Berlin Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2017. str. 273-290 doi:10.1007/978-3-662-47962-9_13 
 • Pošćić, Ana, Bačić, Maja, De minimis potpore u pravu tržišnog natjecanja.  // Pravo i porezi, 2 (2017),  72-82 
 • Obradović Mazal, Tamara; Butorac Malnar, Vlatka, The Discretionary Power of Competent Authorities in Applying State Aid Rules on Rescue and Restructuring // 26th International Scientific Conference on Economic and Social Development – Building Resilient Society / Potocan, V. ; Kalinic, P. ; Vuletic, A. (ur.), Zagreb: Varazdin Dev & Entrepreneurship Agcy ; Univ Warsaw, Fac Management, 2017. str. 599-607
 • Liszt, Marijana; Butorac Malnar, Vlatka, SGEI in Croatia: The Legal Framework for Economic Necessity // European State Aid Law Quarterly, 15 (2016), 4; 622-636 doi:10.21552/estal/2016/4/10
 • Obradović Mazal, Tamara; Butorac Malnar, Vlatka, Burden Sharing Principle in Rescue and Restructuring – No Pain, No Gain // Economic and Social Development (Book of Proceedings), 18th International Scientific Conference on Economic and Social Development – “Building Resilient Society” / Mihanovic, Damir ; Hunjet, Anica ; Primorac, Zeljka (ur.).
  Zagreb: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, Varazdin, Croatia University North, Koprivnica, Croatia Faculty of Management University of Warsaw, Warsaw, Poland, 2016. str. 705-715
 • Jakovljević, Tatjana, Healthcare Sector – Thin Line between Social and Competition Concerns; Objavljeno u European State Aid Law Journal: EStAL – Issue: 1/2014 – pp. 4-23
 • Jakovljević, Tatjana, Financing of Croatian News Agency and its Compliance with State Aid Rules; Objavljeno u European State Aid Law Journal: EStAL – Issue: 4/2013 – pp. 625-628
 • Popović, Nikola: Pravo konkurencije u javnom sektoru, Informator, (5054-5055), 2002., 12-15.
 • Popović, Nikola; Maričić, Domagoj: Državne potpore u pravu Europske unije, Pravo i porezi, broj 10, 2000., 24-28.