Izjava o zaštiti osobnih podataka

Osnovne informacije

Hrvatsko društvo za pravo i politiku tržišnog natjecanja (u daljnjem tekstu: Društvo) pridaje osobitu važnost zaštiti osobnih podataka. S osobnim podacima postupamo u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Voditelj obrade osobnih podataka

Hrvatsko društvo za pravo i politiku tržišnog natjecanja

Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb
OIB: 06955625491

E-mail: info@hdpptn.hr

 

Informacije o obradama osobnih podataka koje provodimo

Osobni podaci koje prikupljamo i obrađujemo

Društvo prikuplja i obrađuje sljedeće osobne podatke svojih članova koji su fizičke osobe:

 • Ime i prezime
 • OIB
 • Adresa
 • Telefon
 • E-mail
 • Datum pristupanja Društvu
 • Evidencija uplate godišnje članarine
 • Članstvo u tijelima Društva

Svrha i pravni temelj obrade podataka

Svrha prikupljanja i obrade prethodno navedenih podataka je vođenje evidencije o članstvu u Društvu, sukladno obvezama koje proizlaze iz Zakona o udrugama. Podaci potrebni za kontaktiranje članova (telefon i e-mail) te podaci o uplatama članarine obrađuju se i u svrhu ostvarivanja ciljeva Društva te njegovog urednog djelovanja, a temeljem legitimnog interesa Društva.

S kim dijelimo ove informacije?

Prethodno navedene informacije dostupne su svim članovima udruge. Informacije se također mogu dostaviti nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.

Koliko dugo čuvamo podatke?

Osobne podatke članova pohranjujemo dok god traje članstvo u Društvu, odnosno dok se ispunjavaju svrhe u koje su osobni podaci prikupljeni.

Vaša prava

Fizičke osobe čije podatke obrađujemo mogu ostvarivati sva prava zajamčena Općom uredbom o zaštiti podataka i Zakonom o provedbi Opće Uredbe. Navedena prava uključuju posebice:

Pravo na pristup podacima

Ako smatrate da obrađujemo Vaše osobne podatke, možete u bilo kojem trenutku od nas tražiti i dobiti potvrdu obrađuju li se podaci koji se odnose na Vas. Ako zaista obrađujemo Vaše podatke, obavijestit ćemo Vas o svim informacijama sukladno čl. 15. st. 1. Opće uredbe.

Pravo na ispravak podataka

Ako se ustanovi da su podaci koje obrađujemo, a odnose se na Vas, netočni ili nepotpuni, u bilo kojem trenutku možete tražiti od nas da ih ispravimo ili nadopunimo.

Pravo na brisanje podataka

U slučajevima kada:

 • smatrate da obrada Vaših podataka nije nužna za svrhe na koje se pozivamo, ili
 • povukli ste svoju privolu (ako su podaci obrađivani temeljem Vaše privole), ili
 • uložili ste prigovor na obradu osobnih podataka, ili
 • smatrate da je obrada podataka na drugi način nezakonita,

možete od nas zatražiti brisanje Vaših osobnih podataka.

Pravo na ograničenje obrade

U slučajevima kada:

 • osporavate točnost Vaših osobnih podataka koje obrađujemo, ili
 • smatrate da se Vaši podaci obrađuju nezakonito, ili
 • podaci više nisu potrebni nama, ali ih Vi trebate radi vođenja određenih pravnih postupaka, ili
 • uložili ste prigovor na obradu podataka koju temeljimo na legitimnom interesu

možete od nas zatražiti, u bilo kojem trenutku, da ograničimo obradu podataka o kojoj je riječ.

Pravo na prigovor na obradu podataka

U slučajevima kada se pozivamo na legitimni interes kao pravni temelj za obradu podataka, možete nam podnijeti, u bilo kojem trenutku, prigovor protiv takve obrade. U tom slučaju dužni smo Vam dokazati (1) da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu podataka na našoj ili strani trećih osoba, a koji nadilaze Vaše interese, prava ili slobode, ili (2) da nam je obrada podataka nužna radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

Ako Vaše osobne podatke obrađujemo za potrebe izravnog marketinga (uključujući i profiliranje u tu svrhu) možete nam u bilo kojem trenutku poslati svoj prigovor s navođenjem vrste marketinške aktivnosti na koju se prigovor odnosi, nakon čega više nećemo obrađivati Vaše osobne podatke.

Pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu

Ako smatrate da Vaše osobne podatke obrađujemo nezakonito, imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka. U Republici Hrvatskoj ovo tijelo je Agencija za zaštitu osobnih podataka (www.azop.hr). Ako je Vaše uobičajeno boravište ili radnom mjesto u drugoj državi članici EU, ili smatrate da je došlo do kršenja Vaših prava u drugoj državi članici EU, u svakom se slučaju možete obratiti i nadzornom tijelu te države.