Webinar – Višestrana tržišta i slučaj Google Android – što možemo naučiti?

Drugi webinar, na temu “Višestrana tržišta i slučaj Google Android – što možemo naučiti?” održat će se u četvrtak, 3. prosinca 2020., 14:00-15:30 sati, a govorit će Ivan Krivić (AZTN), Marko Brgić (AZTN) i Mislav Bradvica (BMWC), a moderira prof. dr. sc. Jasminka Pecotić Kaufman (Sveučilište u Zagrebu – EFZG). Snimku webinara možete pronaći na Read More …

Međunarodna Jean Monnet konferencija o tržišnom natjecanju – poziv za prijavu radova

Jean Monnet katedra za Trgovačko pravo Pravnog fakulteta Osijek u suradnji s Ekonomskim fakultetom Osijek i Hrvatskim društvom za pravo i politiku tržišnog natjecanja organizira međunarodnu znanstvenu konferenciju “Tržišno natjecanje (u doba pandemije): izazovi i reforme”, koja će se održati u Osijeku od 13. do 14. svibnja 2021. Konferencija nastoji okupiti istaknute pravne istraživače, kreatore politika, stručnjake, Read More …

Webinar – Digitalne platforme i New Competition Tool – u kojem smjeru idemo?

HDPPTN pokreće seriju webinara na hrvatskom jeziku na kojima će se raspravljati o aktualnim pitanjima prava i politike tržišnog natjecanja. Prvi webinar, na temu “Digitalne platforme i New Competition Tool – u kojem smjeru idemo?” održat će se u četvrtak, 19. studenog 2020, 14:00-15:30 sati, a govorit će dr. sc. Nikola Popović (HAKOM), Tea Jagić Read More …