Međunarodna Jean Monnet konferencija o tržišnom natjecanju – poziv za prijavu radova

Jean Monnet katedra za Trgovačko pravo Pravnog fakulteta Osijek u suradnji s Ekonomskim fakultetom Osijek i Hrvatskim društvom za pravo i politiku tržišnog natjecanja organizira međunarodnu znanstvenu konferenciju “Tržišno natjecanje (u doba pandemije): izazovi i reforme”, koja će se održati u Osijeku od 13. do 14. svibnja 2021.

Konferencija nastoji okupiti istaknute pravne istraživače, kreatore politika, stručnjake, partnere, praktičare te ostale sudionike diljem svijeta u svrhu istraživanja nekih od gorućih pitanja koja se tiču razvoja i novina u području europskog i komparativnog prava tržišnog natjecanja. Jedan od panela Konferencije posebno će biti posvećen trenutnom okviru prava tržišnog natjecanja Europske unije s ciljem prevladavanja problema uzrokovanih pandemijom koronavirusa.

Govornici na Konferenciji bit će istaknuti domaći i međunarodni stručnjaci iz područja prava tržišnog natjecanja. 

Detaljnije o konferenciji i poziv za prijavu radova u privitku.

Odgovori