Webinar – Višestrana tržišta i slučaj Google Android – što možemo naučiti?

Drugi webinar, na temu “Višestrana tržišta i slučaj Google Android – što možemo naučiti?” održat će se u četvrtak, 3. prosinca 2020., 14:00-15:30 sati, a govorit će Ivan Krivić (AZTN), Marko Brgić (AZTN) i Mislav Bradvica (BMWC), a moderira prof. dr. sc. Jasminka Pecotić Kaufman (Sveučilište u Zagrebu – EFZG).

Snimku webinara možete pronaći na YouTube kanalu Hrvatskog društva za pravo i politiku tržišnog natjecanja na sljedećem linku.

Više o ovom webinaru:

Što su to višestrana tržišta? Kako funkcioniraju digitalne platforme i kako izgleda analitički okvir koji se primjenjuje za potrebe ocjene eventualne povrede tržišnog natjecanja? Zašto je Europska komisija kaznila Google radi zlouporabe vladajućeg položaja u predmetu Android? Na drugom webinaru u nizu Ivan Krivić iz Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja govorit će o glavnima karakteristikama višestranih tržišta: kako funkcioniraju, o kakvom poslovnom konceptu je riječ, na koji način sudionici utječu međusobno jedni na druge te na samo tržište. Poseban naglasak bit će stavljen na izazove za primjenu pravila o zaštiti tržišnog natjecanja kod analize postupanja poduzetnika na višestranim tržištima. Predmet Android jedan je od tri predmeta u kojima je Europska komisija utvrdila zlouporabu vladajućeg položaja poduzetnika Google, a izrečena kazna od 4,34 mld. eura najviša je pojedinačna kazna koju je Europska komisija ikada izrekla protiv nekog poduzetnika. Marko Brgić iz Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja analizirat će tu odluku Komisije fokusirajući se na pitanje mjerodavnog tržišta, vladajućeg položaja te spornih Googleovih postupanja, s obzirom na to da analitički okvir koji postavlja Komisija u ovom predmetu može biti indikativan za rješavanje budućih predmeta koji se tiču višestranih tržišta.
S druge strane, odluka Komisije u predmetu Android ostavlja za sobom niz mogućih interpretacija. Po čemu se predmet Android razlikuje od tradicionalnih slučajeva vezivanja i općenito zlouporabnog postupanja, i razlikuje li se uopće? Mislav Bradvica iz Odvjetničkog društva Bradvica Marić Wahl Cesarec problematizirat će pitanje primjene osnovnih instituta zaštite tržišnog natjecanja i njihove moguće (re)interpretacije u novoj – digitalnoj – ekonomiji.

O govornicima:

Ivan Krivic, diplomirao na Ekonomskom fakultetu Sveucilista u Zagrebu. Gotovo 10 godina radi u AZTN-u, trenutno na poziciji samostalnog savjetnika u Odjelu za utvrđivanje zlouporaba. završio Antitrust training program (travanj 2016.) u sklopu kojega mjesec dana proveo radeći u Europskoj komisiji, DG Comp. Sudjelovao kao stručnjak u Light twinning projektu s Agencijom za zaštitu konkurencije Crne gore u 2019. godini.  

Marko Brgić voditelj je Odjela za utvrđivanje zlouporaba u Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja. Završio je Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i poslijediplomski specijalistički studij „Pravni i gospodarski okvir poslovanja u EU“ na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je obranio rad pod nazivom: „Zlouporaba vladajućeg položaja odbijanjem ustupanja licencije u pravu tržišnog natjecanja Europske unije“. Područje njegova stručnog usavršavanja također je računalna forenzika. Također je sudjelovao u EU Twinning light programu u Crnoj Gori u svojstvu stručnjaka za tržišno natjecanje. 

Mislav Bradvica partner je i osnivač odvjetničkog društva Bradvica Marić Wahl Cesarec (BMWC), sa sjedištem u Zagrebu. Njegov stručni angažman usmjeren je na EU i nacionalna pitanja zaštite tržišnog natjecanja te posebne upravne grane u reguliranim djelatnostima. Pri tome, zastupa stranke u slučajevima zlouporabe vladajućega položaja te regulatornim sporovima. Ranije je radio kao pravnik u trgovačkom društvu gdje je vodio razne korporativne i regulatorne predmete.

Snimka webinara je dostupna na YouTube kanalu udruge.

Više o prvom webinaru (Digitalne platforme i New Competition Tool – u kojem smjeru idemo?).

Odgovori