Webinar – Digitalne platforme i New Competition Tool – u kojem smjeru idemo?

HDPPTN pokreće seriju webinara na hrvatskom jeziku na kojima će se raspravljati o aktualnim pitanjima prava i politike tržišnog natjecanja.

Prvi webinar, na temu “Digitalne platforme i New Competition Tool – u kojem smjeru idemo?” održat će se u četvrtak, 19. studenog 2020, 14:00-15:30 sati, a govorit će dr. sc. Nikola Popović (HAKOM), Tea Jagić (HAKOM/DG CONNECT) i dr. sc. Mirta Kapural (AZTN), a moderira prof. dr. sc. Jasminka Pecotić Kaufman (Sveučilište u Zagrebu – EFZG).

Snimku webinara možete pronaći na YouTube kanalu Hrvatskog društva za pravo i politiku tržišnog natjecanja na sljedećem linku.

Više o ovom webinaru:Na ovom webinaru otvaramo aktualno pitanje kako (i da li) regulirati vrlo koncentrirana digitalna tržišta, odnosno digitalne platforme (kao što su Google, Amazon, Facebook itd.), u kojem smjeru idu Europska unija, ali i SAD, te zašto je to važno za nas u Hrvatskoj.

Dr. sc. Nikola Popović dat će osvrt na genezu nastanka tržišne snage zasnovane na uporabi digitalnih tehnologija. Izgradnja planetarne optičke mreže na kojoj počiva ‘internet ljudi i stvari’ omogućila je nadarenim poduzetnicima izradu epohalnih izuma kao što je, primjerice, pretraživač virtualnog svijeta – Google.
Biti danas trgovac i oglasiti svoj proizvod pred gotovo čitavim svjetskim stanovništvom čini se dosta lako uz posredovanje virtualnih polica Amazona.
Politika tržišnog natjecanja prepoznala je u novonastalim digitalnim platformama filtere tj. algoritme koji su u sve većoj mjeri samoučeći i rukovođeni načelima umjetne inteligencije odlučuju o uvjetima pristupa podacima, pa i onima privatnim, koji su sirovina za poslovanje na digitalnim tržištima. Velike digitalne platforme mogu jednostavno kopirati inovacije malih poduzetnika, koncentracijom ih preuzeti i ubrzano širiti snagu svog poslovnog portfelja. Treba li štiti slobodno poduzetništvo nepopularnim strukturnim ili drugim ex ante oblicima regulacije nadzirati Apple, Facebook i druge globalne brendove, je li to područje nadležnost tijela za zaštitu tržišnog natjecanja ili regulatora za digitalna tržišta ili kombinacije oboje, neka su od pitanja kojim se bave različita stručna tijela i zakonodavci Europske unije i SAD-a.

Tea Jagić dat će pregled trenutnih događanja na temu potencijalne ex ante regulacije digitalnih platformi u Europi, s posebnim fokusom na odgovor BEREC-a („Body of European Regulators for Electronic Communications”) na javnu raspravu Europske komisije o “Digital Services Act”, a na kojem je radila unutar radne grupe BEREC-a o digitalnim platformama.

Dr.sc. Mirta Kapural predstavit će tzv. novi alat za tržišno natjecanje (New Competition Tool), koji se trenutno usvaja na razini EU i koji bi trebao odgovoriti na pojedine strukturne probleme tržišnog natjecanja koji se pojavljuju ponajviše kao posljedica digitalnog tržišta, a koje postojeći instrumenti prava tržišnog natjecanja, članak 101. i 102. UFEU ne mogu u potpunosti riješiti. Naglasak će biti na provedenom javnom savjetovanju glede tog novog instrumenta te njegovim rezultatima. Na kraju će se kratko dati osvrt na to kako bi taj instrument trebao izgledati i na koji način će biti povezan s drugim novim instrumentima koji se također usvajaju na EU razini (npr. Digital Services Act). Otvorit će se pitanje je li ovaj novi alat potreban, treba li ga primjenjivati samo na digitalna tržišta ili treba li biti dio šireg ex ante pravnog okvira za učinkovitu primjenu.

O govornicima:

Nikola Popović diplomirani je pravnik s položenim pravosudnim ispitom. U naslovnom je zvanju docenta na Pravnom fakultetu u Zagrebu, gdje je i doktorirao istražujući teme vezane za liberalizaciju mrežnih industrija i položaj tržišnih regulatora. Ranije je magistrirao na College of Europe u Bruges istražujući teme usklađivanja elektroničkih komunikacija u Hrvatskoj s pravom Europske unije. Zadnjih jedanaest godina radi u Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti na mjestu člana Vijeća. Prethodno je radio šest godina u Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja na mjestu zamjenika predsjednice Vijeća. Radio je također u pravnim prednicima HAKOM-a u području elektroničkih komunikacija i regulacije željeznice. Sudjelovao je u radnim tijelima tijekom pristupanja Hrvatske Europskoj uniji u području prometne politike i kontrole državnih potpora.   

Tea Jagić je magistrica prava tržišnog natjecanja, koja nakon rada u AZTN-u, na EFZG-u, od 2012 radi za Europsku komisiju u Bruxelesu. Nakon DG COMP-a, Tea je zaposlena u DG CONNECT-u od 2013., te radi na ex ante regulaciji telekoma. Od 2019. sekundirana je u HAKOM, za potrebe HRPRES2020, te je od srpnja 2020. voditeljica HAKOM-ove radne skupine koja se bavi digitalnim platformama. Također, objavljivala je stručne i znanstvene radove na temu tržišnog natjecanja. 

Dr. sc. Mirta Kapural zaposlena je u Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja kao članica Vijeća, na tu funkciju imenovana je 25. siječnja 2019., a u Agenciji radi od 2004. godine. Nakon završenog Pravnog fakulteta u Zagrebu magistrirala je na Sveučilištu u Sussexu, Velika Britanija, europske studije i europsko pravo, a 2012. godine doktorirala je na Pravnom fakultetu u Zagrebu, iz znanstvene grane trgovačko pravo i pravo tržišnog natjecanja. Autorica je većeg broja stručnih i znanstvenih članaka iz područja prava tržišnog natjecanja objavljenih u domaćim i inozemnim stručnim časopisima i knjigama. U svojstvu sudionika i predavača redovito sudjeluje na nacionalnim i međunarodnim edukacijama i konferencijama o pravu tržišnog natjecanja. Redoviti je predavač i autor programa o pravu tržišnog natjecanja u Državnoj školi za javnu upravu. Sudjeluje u EU projektima u svojstvu stručnjaka za pravo tržišnog natjecanja.  

Odgovori