HDPPTN WEBINARI

HDPPTN pokreće seriju webinara na hrvatskom jeziku na kojima će se raspravljati o aktualnim pitanjima prava i politike tržišnog natjecanja.

Prvi webinar, na temu “Digitalne platforme i New Competition Tool – u kojem smjeru idemo?” održat će se u četvrtak, 19. studenog 2020, 14:00-15:30 sati, a govorit će dr. sc. Nikola Popović (HAKOM), Tea Jagić (HAKOM/DG CONNECT) i dr. sc. Mirta Kapural (AZTN), a moderira prof. dr. sc. Jasminka Pecotić Kaufman (Sveučilište u Zagrebu – EFZG).

Webinari se održavaju na platformi Google Meet.
Poveznicu za spajanje na webinar dobit ćete nakon registracije koja je moguća ovdje.

Više o ovom webinaru:Na ovom webinaru otvaramo aktualno pitanje kako (i da li) regulirati vrlo koncentrirana digitalna tržišta, odnosno digitalne platforme (kao što su Google, Amazon, Facebook itd.), u kojem smjeru idu Europska unija, ali i SAD, te zašto je to važno za nas u Hrvatskoj.

Dr. sc. Nikola Popović dat će osvrt na genezu nastanka tržišne snage zasnovane na uporabi digitalnih tehnologija. Izgradnja planetarne optičke mreže na kojoj počiva ‘internet ljudi i stvari’ omogućila je nadarenim poduzetnicima izradu epohalnih izuma kao što je, primjerice, pretraživač virtualnog svijeta – Google.
Biti danas trgovac i oglasiti svoj proizvod pred gotovo čitavim svjetskim stanovništvom čini se dosta lako uz posredovanje virtualnih polica Amazona.
Politika tržišnog natjecanja prepoznala je u novonastalim digitalnim platformama filtere tj. algoritme koji su u sve većoj mjeri samoučeći i rukovođeni načelima umjetne inteligencije odlučuju o uvjetima pristupa podacima, pa i onima privatnim, koji su sirovina za poslovanje na digitalnim tržištima. Velike digitalne platforme mogu jednostavno kopirati inovacije malih poduzetnika, koncentracijom ih preuzeti i ubrzano širiti snagu svog poslovnog portfelja. Treba li štiti slobodno poduzetništvo nepopularnim strukturnim ili drugim ex ante oblicima regulacije nadzirati Apple, Facebook i druge globalne brendove, je li to područje nadležnost tijela za zaštitu tržišnog natjecanja ili regulatora za digitalna tržišta ili kombinacije oboje, neka su od pitanja kojim se bave različita stručna tijela i zakonodavci Europske unije i SAD-a.

Tea Jagić dat će pregled trenutnih događanja na temu potencijalne ex ante regulacije digitalnih platformi u Europi, s posebnim fokusom na odgovor BEREC-a („Body of European Regulators for Electronic Communications”) na javnu raspravu Europske komisije o “Digital Services Act”, a na kojem je radila unutar radne grupe BEREC-a o digitalnim platformama.

Dr.sc. Mirta Kapural predstavit će tzv. novi alat za tržišno natjecanje (New Competition Tool), koji se trenutno usvaja na razini EU i koji bi trebao odgovoriti na pojedine strukturne probleme tržišnog natjecanja koji se pojavljuju ponajviše kao posljedica digitalnog tržišta, a koje postojeći instrumenti prava tržišnog natjecanja, članak 101. i 102. UFEU ne mogu u potpunosti riješiti. Naglasak će biti na provedenom javnom savjetovanju glede tog novog instrumenta te njegovim rezultatima. Na kraju će se kratko dati osvrt na to kako bi taj instrument trebao izgledati i na koji način će biti povezan s drugim novim instrumentima koji se također usvajaju na EU razini (npr. Digital Services Act). Otvorit će se pitanje je li ovaj novi alat potreban, treba li ga primjenjivati samo na digitalna tržišta ili treba li biti dio šireg ex ante pravnog okvira za učinkovitu primjenu.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *