HDPPTN YouTube kanal

Snimke webinara Hrvatskog društva za pravo i politiku tržišnog natjecanja, kao i druge sadržaje od sada možete pronaći na službenom YouTube kanalu društva na sljedećem linku.

Odgovori