Repozitorij radova iz područja prava tržišnog natjecanja

Na našim web stranicama objavljen je popis radova iz područja prava tržišnog natjecanja, s fokusom na hrvatsko pravo tržišnog natjecanja.
Repozitorij radova možete pronaći na sljedećoj stranici.
Popis će se periodički dopunjavati. Ako imate dodatne relevantne reference molimo Vas da ih pošaljete na info@hdpptn.hr kako bi bile uvršetene u popis.