Edukativna radionica: “Pravo tržišnog natjecanja za praktičare” s posebnim naglaskom na industriju transporta

Tema: “Pravo tržišnog natjecanja za praktičare” s posebnim naglaskom na industriju transporta

Predavači:

Radionicu su zajednički organizirali HDPPTN i Hrvatsko društvo za transportno pravo.

Više informacija o radionici možete pronaći na https://hdtp.eu/

Prijaviti se možete putem web obrasca ili slanjem e-maila na info@hdtp.eu

ROK ZA PRIJAVU: 21. rujna 2019.

*Članovi HDPPTN-a koji su podmirili članarinu za 2018. i 2019. imaju pravo na 50% popusta na kotizaciju. 

Odgovori