Donesen novi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (NN 41/2021)

Dana 24. travnja 2021. godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (NN 41/2021). Više informacija na sljedećem linku.