PS6 konferencija Prava intelektualnog vlasništva u EU-u – Zagreb, 18-19. listopad 2019.

Državni zavod za intelektualno vlasništvo, Pravni fakultet u Rijeci, Hrvatska udruga za poredbeno pravo pozivaju Vas na

Šestu međunarodnu znanstvenu konferenciju Petar Šarčević

Prava intelektualnog vlasništva u EU-u: U smjeru digitalizacije

(posjetite web stranicu)

18.-19. listopada 2019.
Hotel Internacional, Zagreb

Registrirajte se ovdje

Prijavite se odmah i budite u središtu pravnih događanja ove jeseni!

Konferencija je posvećena aktualnim pitanjima zaštite i provedbe prava intelektualnog vlasništva u Europskoj uniji. Posebna pozornost posvećuje se pitanjima u vezi s pravima intelektualnog vlasništva na jedinstvenom digitalnom tržištu Europske unije s obzirom na učestale novine kao posljedice zakonodavne i sudske aktivnosti.

Konferencija je namijenjena sucima, odvjetnicima, zastupnicima i svim sudionicima u postupku zaštite i provedbe prava intelektualnog vlasništva. Također je namijenjena i pravnim znanstvenicima čiji interesi zadiru u područja intelektualnog vlasništva, novih digitalnih tehnologija, zaštite osobnosti i podataka, digitalnog tržišta i slično.

Među temama izdvajamo:

 • Reforma autorskog prava
 • Pravo novinskih izdavača
 • Pravo priopćavanja javnosti na internetu
 • Mjere protiv internetskih posrednika
 • Software i autorska i patentna zaštita
 • Intelektualno vlasništvo i blockchain
 • Reforma žiga
 • Žig i osobno ime
 • Žig i javni poredak
 • Prikaz netradicionalnih žigova
 • Dizajn i tehnička funkcija
 • Baze podataka i industrija
 • Nepošteno trgovanje na digitalnom tržištu
 • Poslovna tajna
Među izlagačima su:

 • MARKO ILEŠIĆ Sudac Suda EU-a
 • VESNA TOMLJENOVIĆ Sutkinja Općeg suda EU-a
 • GORANA ARALICA MARTINOVIĆ Sutkinja VTS RH
 • THÉOPHILE MARGELLOS Predsjednik Žalbenih vijeća EUIPO-a
 • JOSEF DREXL Direktor Instituta Max Planck za inovacije i tržišno natjecanje
 • DAVID MUSKER Profesor na Sveučilištu Queen Mary
 • ALBINA DLAČIĆ Odvjetnica iz Zagreba
 • IGOR GLIHA Profesor na Sveučilištu u Zagrebu
 • MACIEJ SZPUNAR Nezavisni odvjetnik pri Sudu EU-a
 • BENEDETTA UBERTAZZI Profesorica na Sveučilištu u Milanu-Bicocca
Vidi program konferencije Vidi popis govornika
 

POKROVITELJI

Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo i Sveučilište u Rijeci

Za sva pitanja  možete se obratiti organizatorima na adresi: ikunda@pravri.hr ili mailto:hupp@law.hrv

Odgovori