Međunarodna Jean Monnet konferencija o tržišnom natjecanju – poziv za prijavu radova

Jean Monnet katedra za Trgovačko pravo Pravnog fakulteta Osijek u suradnji s Ekonomskim fakultetom Osijek i Hrvatskim društvom za pravo i politiku tržišnog natjecanja organizira međunarodnu znanstvenu konferenciju “Tržišno natjecanje (u doba pandemije): izazovi i reforme”, koja će se održati u Osijeku od 13. do 14. svibnja 2021. Konferencija nastoji okupiti istaknute pravne istraživače, kreatore politika, stručnjake, Read More …